Butterfly – závojnatá varianta koi kapra s dlouhými ploutvemi
Doitsu – lysá forma koi kapra
Eurokoi – křížené koi a prodávané v Evropě
Ginrin – perleťový koi kapr
Gosai – pětiletý koi kapr
Hi – červená barva koi
Jumbo koi – rychle rostoucí koi
Ki – žlutá barva koi
Maruten – červená kulatá skvrna na hlavě
Mesu – jikernačka
Nisai – dvouletý koi kapr
Osu – mlíčák
Tosai – jednoletý koi kapr
Sansai – tříletý koin kapr
Sumi – černá barva na koi kapr
Yonsai – čtyřletý koi kapr